Presentatie Onderzoeksconferentie LKCA

Presentatie Onderzoeksconferentie LKCA

De plaats van samenwerking en wederkerigheid binnen het conservatoriumonderwijs

Onderzoek krijgt een steeds belangrijkere rol binnen het kunstvakonderwijs. Voor opleidingen is het noodzakelijk te weten wat ze doen en wat ze willen doen in het onderwijs. Zo kunnen ze meer kwaliteit leveren, (praktijk)kennis genereren en verantwoorden wat ze doen. Dat onderzoek binnen het kunstvakonderwijs steeds meer door docenten zelf wordt gedaan, maakt dit onderzoek meer relevant, toegankelijk en motiverend.

Het onderzoek van Gerda van Zelm (Koninklijk Conservatorium) richt zich op het een-op-een onderwijs, een onderwijsvorm die van oudsher kenmerkend is voor het muziekvakonderwijs.  Paul Deneer (Koninklijk Conservatorium/Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst) onderzocht stressgerelateerde problemen bij studenten. Tamara Rumiantsew (Universiteit Leiden/HKU) deed onderzoek naar samenwerkend leren en pleit op basis hiervan voor werkvormen met veel aandacht voor samenwerking, peer-learning en reflectie.

Voorzitter/moderator: Henk Borgdorff
http://www.lkca.nl/onderzoek/onderzoeksconferentie

Presentatie tekst en Powerpoint presentatie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post Canto Ostinato in Beauforthuis
Next post Release Incantatie IV